F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMTELERİ LTD. ŞTİ. AŞAĞIDA YAZAN MADDE VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ KABUL EDER.

Madde 1. TARAFLAR

Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Teknopark, Mimar Sinan Cd. No: 177 / 4 D Blok İç Kapı No:Z 14, 16310 Yıldırım/Bursa adresinde mukim F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (kısaca “FİRMA” olarak anılacaktır) ile Firmamızın online veya satış bölümüne yapacağı başvuru ile firmamızın sağladığı ürün ve / veya web sitemizde bulunan hizmetlerin herhangi bir tanesi satın alacak şahıs veya şirket (kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme , “FİRMA” ile “MÜŞTERİ ” arasında, FİRMA’NIN yüklenicisi / tedarikçisi olduğu / olacağı, mevcut ve muhtemel,  Müşteri’nin iletişim, tanıtım, reklâm ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının şirket tarafından hazırlanması , Müşteri’nin, belirtmiş olduğu ALAN ADI üzerinde yayınlayacağı internet sitesine ait içeriklerin hazırlanması için, FİRMA tarafından hazırlanmış internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve web site paketi yazılımının kiralanması, internet ortamında barındırılması ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını, ayrıca şirket ana sözleşmesinde yer alan iştigal konuları dahilindeki ihtiyaç duyacağı tüm süreçlerinde; “MÜŞTERİ” ye  verilecek olan teknik ve idari hizmetler ile sağlanacak diğer destek hizmetlerinin kapsamını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini konu alır.

Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 3. SÖZLEŞME DAHİLİNDE VERİLECEK GENEL VE ÖZEL HİZMETLER

Yukarıda 2.Madde ile açıklanan genel sözleşme konularına ek olarak;

 • FİRMA; Müşteri’nin tanıtım, reklam ve bilgi edinme için ihtiyaç duyduğu yazılımları (Web sitesi) Müşteri’nin kullanabileceği şekilde kurulumunu yaparak, internet ortamında yayına hazır hale getirmekle yükümlüdür.
 • Firmamızın, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.
 • Madde 1’deki edim yerine getirildikten sonra MÜŞTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) ek ücrete tabidir.
 • Alan adı, Sanal sunucu, Web Hosting, bayi Hosting (Reseller Hosting), Mail Hosting hizmetleri fiziksel olarak verilebilen bir hizmet değildir, ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkına sahip olunan bir internet alanı barındırma hizmetidir.
 • Sosyal Medya Yönetim, Google Adwords vb. hizmeti, fiziksel olarak verilebilen hizmetler değildir, bu hizmet ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkına sahip olunan bir reklamcılık hizmetidir.
 • SSL Sertifikası, fiziksel olarak verilebilen bir hizmet değildir, bu hizmet ücreti ödendiği süre boyunca kullanım hakkına sahip olunan bir dijital (elektronik) belge imzalama hizmetidir.
 • Lisans, Tema, web tasarım, site arayüzü türü hizmetler; kullanım ücretlerinin ödendiği süre boyunca kullanım hakkına sahip olunan bazı kodlar, dosyalar ya da bir yazılımın kullanım hakkına sahip olunan meydana gelen bilgisayar dosyalarıdır.

Madde 4. GİZLİLİK İLKESİ ve BİLDİRİMLER

 • Müşteri’nin Kişisel ve Firma fatura ve fatura teslimat bilgileri, FİRMA tarafından iletişim süreçleri için kullanabilir. Bu bilgiler iletişimi sağlayan aracı kurumlarla paylaşılabilir.
 • Firmamızın, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
 • Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Firmamıza bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Firmamızın müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı

meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Firmamıza hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

 • Kişisel ve Firma Bilgilerinden elde edilebilecek istatistiksel verileri (Tarayıcı tipi, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), uygulamayı iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanabilecektir. Elde edilen bu tür istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar FİRMA’ya aittir.

Madde 5. ÖDEME, YENİLEME BEDELİ VE ŞARTLAR

 • Müşteri, Firmamızın Hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir. Web tasarımı ve diğer servisler (aksi belirtilmemiş) ise %50 peşin ön ödeme olacak şekilde, %50 ise web sitesi teslimindedir
 • Firmamız hizmet ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı belge, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Firmamızın her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Firmamızın web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Firmamızın servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir. Uygulanacak servis ücretlendirmesi enflasyon ve dolar kuru üzerinden artış gösterebilir.
 • Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarında 15 iş günü önceden haber vermek şartı ile, Firmamızın yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) ya da müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Firmamızın, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır.
 • Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Firmamızın olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Firmamızda bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.
 • Hosting ve kullanılan hizmetlerin aidat ödemelerinin yapılmaması ve firmamızın mağduriyeti durumunda, firmamız verdiği hizmeti kesme ve sorumluluk reddini saklı tutar. Aynı şekilde web tasarım hizmetlerinin ücretlerinin ödenmemesi durumunda verilen hizmeti sonlandırılması ve kaldırılması eylemini saklı tutar.
 • Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Firmamıza tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Firmamıza iletecektir.
 • FİRMA Yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, MÜŞTERİ talebine karşılık FİRMA fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri FİRMA dilerse sistemine dahil edebilir. MÜŞTERİ ücretini ödemiş olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının FİRMA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.
 • MÜŞTERİ, FİRMA sistemi ile kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FİRMA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. MÜŞTERİ ek trafik satın almadan durdurulan hizmetin başlatılmasını talep edemez. MÜŞTERİ ek trafik ücretini ödemeyi taahhüt eder.
 • MÜŞTERİ satın aldığı web sitesinin kullanımı hakkında FİRMA web sitesinde bulunan dokümanlar ve videolar aracılığı ile asgari kurulumu bilgisini alabilir. Ayrıca telefon desteği satın alarak web site kullanımı hakkında bilgiler edinebilir.  Sistemdeki teknik sorunlar için sağlanacak olan teknik destek ücretsizdir.
 • MÜŞTERİ alan adını FİRMA dışına transfer etme talebini alan adı sonlanma süresinden 60 gün önce talep etmelidir. Bu süreyi geçen taleplerde alan adı transfer işlemleriniz başarıyla tamamlanmayabilir ve konu ile ilgili çıkabilecek masraflardan FİRMA sorumlu tutulamaz.
 • Yenileme süresi 15 günden fazla geçmiş alan adlarının yenileme işlemlerinde uluslararası alan adı sağlayıcı firmaların kuralları geçerli olup süresi geçmiş alan adlarının yenileme işlemleri için cezai ücretler talep edilecektir. Bu ücretlerin karşılanması ya da karşılanmaması MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup, bu işlemlerden doğacak sorunlardan alan adının kaybında FİRMA ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.
 • MÜŞTERİ, Ücretli olarak sunulan SSL hizmetlerinde iade işlemi yapılamayacağını kabul eder.

Madde 6. GENEL VE HUKUKİ ESASLAR

 • İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.
 • İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.
 • Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.
 • Sözleşmeye konu internet alan adı içerisinde bulundurulan tüm içerik MÜŞTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, FİRMA’dan, İÇERİK GİRİŞ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin FİRMA tarafından girişini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.
 • MÜŞTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teşkil eden her türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanun’un 9. maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
 • MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi her türlü yasal mevzuata karşı şahsen de sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.
 • MÜŞTERİ, FİRMA yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müşterilere herhangi bir şekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleştiren veya SYN, DDOS, GET ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kişiler neden olsa dahi), FİRMA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleşme tutarının en az %50’si) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müşteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FİRMA’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
 • MÜŞTERİ’nin Madde 6.8’de belirtilen saldırı türleri ve her türlü bilişim suçlarında, 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir şekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
 • MÜŞTERİ’nin (FİRMA poltikası ve diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve FİRMA aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) FİRMA sistemini kullanarak satışını veya sunumunu yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil), zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar, sosyal medya takipçi satışı, IVR ve sohbet hatları hizmetleri, detektiflik, takip hizmetleri, casus yazılım ve ortam dinleme ve kaydetme ürünleri ile yazılımları, foreks ve türevi kar ortaklığı dağıtan oluşumlar ile yasa, mevzuat genelgelere aykırı her türlü ürün ile şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz ve sergilenemez. Bu ürünlerin MÜŞTERİ’ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine FİRMA, vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.
 • FİRMA, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca FİRMA tarafına ait olmak üzere) ihtara gerek kalmaksızın herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere):
 • FİRMA, ödeme aracısı olarak başta iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. olmak üzere muhtelif sanal pos sistemlerini kullanmaktadır. Online ödeme yolu ile hizmet ödemelerini sağlayan müşterilerimiz iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş’ye ait bu adreste bulunan kullanıcı sözleşmesine ve diğer Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşuna adreste bulun n kullanıcı sözleşmesindeki şartlara tabidir.
 • FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, tek seferde 120 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. FİRMA bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkân verdiği sürece mesai saatleri dışında yapmaya özen gösterecektir.
 • FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir.

Madde 7. FİRMAMIZIN SINIRLI SORUMLULUĞU

Firmamız müşteriye sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf edecektir. Bununla beraber, firmamız servislerin müşterinin ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesini garanti etmez. Müşterinin bu sözleşme kapsamında sağlanan herhangi bir servisin kullanımından ve/veya kullanılamamasından dolayı oluşabilecek direkt ve/veya dolaylı zararlarında firmamızın sorumluluğu, en fazla sağlanan servislerin toplam bedeli kadar olabilir.

Madde 8. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

Madde 9. ONAY VE YÜRÜRLÜK

 • Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki Firmamızın Site Kullanım Şartlarını ’da kabul etmiştir. “Firmamızın Site Kullanım Şartları ve Firmamızın hizmet sözleşmesi www.f2fbilisim.com web sayfasında yayınlanmaktadır.
 • İşbu Sözleşme ve İnternet Sitesi’nin tamamı veya bir bölümü, tamamen FİRMA takdirine bağlı olarak önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. FİRMA dilediği zaman, İnternet Sitesi’nin bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya İnternet Sitesinin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. FİRMA, Sözleşme şartları da dahil olmak üzere, İnternet Sitesi ve uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.
 • Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder. Müşteri’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
 • Bu sözleşmeden doğacak her tür anlaşmazlıkların hallinde, taraflarca öncelikle sulh yolu ile anlaşmazlığın giderilmesi esastır. Ancak, ihtilafların bu yolla halledilememesi halinde ihtilafların hallinde Türk Hukuku uygulanır ve her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. BURSA Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

www.f2fbilisim.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) İstanbul Cd. Altınova Mh. BUTTİM İş Merkezi No : 1257 D Blok Kat : 1 Osmangazi / BURSA adresindeki F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir.

Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

 1. SORUMLULUKLAR
  • Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
  • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
  • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
  • Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.
 2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
  • İşbu web sitesinde yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu verilen hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
  • Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 3. SINIRLAMALAR
  • F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri veya tedarikçileri; hiçbir koşulda F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri internet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kâr zararı ve/veya iş kesintisinden, Firmamıza veya yetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.
  • Materyallerin doğruluğu; F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri web sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri materyalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.
  • Bağlantılar; F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.
  • Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
  • Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 4. GİZLİ BİLGİ
  • Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.
  • Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.
  • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 5. KULLANIM LİSANSI
  • Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri web sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvanlı devri sonucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız:
   • Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak.
   • F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri internet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak,
   • Materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri tarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

 1. İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.
 2. MÜCBİR SEBEB: tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşme ’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.
 3. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik: İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 4. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler; F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız. Firma, Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır.
 5. Tebligat; İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e -posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 6. Delil Sözleşmesi; Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları Vb. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 7. Uyuşmazlıkların Çözümü; Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Bursa Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Eğer web siteniz WordPress, Opencart, Shopify, IKAS, Ticimax, Ideasoft, Tsoft altyapılarında kurulduysa bu platformlarda ücretsiz olarak kurulmuş tüm public pluginler ( eklentiler ) barındırdığı özellikler çerçevesinde web sitenizde kullanılır. Bu uygulamaların ayrıca ücretli versiyonlarını kullanmanız durumunda full sürümlerinde ki özellikler kapsamında web sitenizde kullanabilirsiniz. Web site satış ve anlaşma sürecinde müşteri temsilciniz talep ettiğiniz web site özellikleri çerçevesi altında kendi insiyatifini kullanarak bu uygulamaların ücretsiz yada ücretli şekilde kullanımı konusunda karar verir ve yönlendirme yapar. Daha sonrasında talep edeceğiniz özellik ve geliştirmeler eğer kullandığınız uygulama / pluginlerin özelliğini karşılamıyorsa , upgrade etme sürecinde ki mali yükümlülük ve ekstra olarak tarafımızca yapılacak kurulum desteğinde doğacak masraflar müşteriye ait olmaktadır. Bu pluginler şunlar olabilir ;

 •  gTranslate : Otomatik dil çeviri eklentisi. Web siteniz tek bir dil olarak manuel olarak elle hazırlanır. gTranslate uygulaması sayesinde sitenin hazırlanan ana dili Google Translate alt yapısında çevrilir. Otomatik translate özelliğinde otomatik olarak çevirilen dil seçeneklerine elle müdahele edilmemektedir.
 • Sosyal Medya Gömme Eklentisi : Bu plugin web siteniz ile sosyal medya hesaplarınızın eş güdümlü olarak entegre olmasını sağlar. Bu uygulama da web sitenizde gözükecek sosyal medya temasına kısıtlı şekilde müdahele edilir. Plugin sosyal medya hesabınızla doğrudan entegre çalıştığı için, hesaplarınız güvenliği plugin sahibi kurum ve kuruluşa aittir. Bu nedenle firmamız sorumluluk kabul etmemektedir.
 • f2fbilisim.com web adresinden alınan hosting hizmetinden memnun kalınmadığı takdirde ilk 7 iş günü içerisinde ücret iadesi söz konusudur.
 • Web tasarım ve diğer hizmetlerin size özel yapılmasından dolayı herhangi bir ücret geri iadesi kesinlikle söz konusu olamaz.
 • Alan adı tescilleri otomatik olarak ICANN ve METU tarafından yapıldığı için, iade söz konusu değildir.
 • Satış sözleşmesinde, Garanti koşulları ve Yasal yükümlülükler detaylı olarak anlatılmıştır. Bu sayfaya ulaşmak için tıklayınız.

Alan adı , sunucu ve teknik destek yenilemesi hizmet başlangıcı tarihinden ( alan adının tarafımızca alınması ve sunucunun açılması )  itibaren 12 aylık periyodlar halinde yapılmaktadır. Alan adı , sunucu ve teknik destek yenilemeleri yıllık olarak piyasa rayiç bedeli , enflasyon ve kur şartları göz önünde bulundurularak artış/azalış yapılması hakkı tarafımızca saklıdır. Teknik destek süresi boyunca yıl içerisinde talep edilen ve verilen hizmetler göz önünde buludurularak ücretin revize edilmesi hakkı tarafımızca saklıdır. Sadece wordpress web sitesi kurulumlarında yenileme hizmetinin feshi tek taraflı olarak yapılabilmektedir. WordPress sitelerde veritabanı ve kaynak dosyalar ( özel yazılım pluginler hariç ) tarafınıza iletilir. WordPress web sitenizi başka bir datacenterdan alacağınız hizmet ile yayımlamaya devam edebilirsiniz. Tarafımızca yeni hostinge kurulum hizmeti yapılmamaktadır.

 • Alan adı ve sunucu hizmeti eğer tarafımızca veriliyorsa yaşanbilecek kesintilerde müdahale.
 • Güvenlik tehditi konularında müdahale.
 • Ürün yükleme , resim değiştirme , yazı değiştirme konularında e-posta ve telefon yoluyla yönlendirme.
 • Sanal pos , ödeme vb gibi konularda yaşanbilecek kesintilerde teknik müdahale ve destek.
 • Web alt yapı ve uygulama geliştirmelerde danışmanlık.
 • Web sitesinin kurulu olduğu sunucudan başka bir sunucuya transfer edilmesi ,
 • F2F Bilişim sunucuları haricinde başka bir sunucuda depolanan web sitelerinin veri merkezi tarafından data kaybolması , bozulması vb. durumlar ,
 • Web sitesi için web site sahibinin F2F Bilişim haricinde 3. şahıs bilişim / yazılım firmaları ile çalışma durumu.

12 aylık süre boyunca tarafımızca verilen Instagram , Facebook , Google reklam kampanyaları harcama yapılan bütçe kadarının ;

20.000 TL ve altı için %25
21.000 TL üstü için %20’si

hesaplanarak tarafınıza hizmet bedeli olarak faturalandırılır.

Web kurulum ve diğer verdiğimiz hizmletlere karşılık olarak ( sosyal medya, google reklam yönetimi vb.. ) F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ. tarafımıza ulaştırılacak tüm bilgi ve şifreleri kurum dışı 3. şahıslarla paylaşmayacağını beyan etmektedir. F2F Bilişim giriş yaptığı tüm sunucu ve diğer dijital platformlarda anlaşma yaptığı hususlar çerçevsinde işlem yapmaktadır.

F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. YUKARIDA YER ALAN TÜM MADDELERİ KABUL ETMEKTEDİR. AŞAĞIDA Kİ FORMU DOLDURARAK TÜM YÜKÜMLÜLÜK VE BEYANLARI SİZDE KABUL ETMİŞ SAYILIRSINIZ.

F2F Bilişim tarafından alacağım hizmet için web sitesinde bulunan " Sözleşme " sayfasında ki tüm maddeleri hizmet alan taraf olarak müzakere ettim.
Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım