Şikayet ve önerilerinizi info@f2fbilisim.com adresine yada BUTTİM İş Merkezi İstanbul Cd. Altınova Mh. D Blok Kat : 1 No : 1257 Osmangazi / BURSA adresine yazılı beyan yoluyla iletebilirsiniz.

SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Bu İnternet Sitesi ve her türlü içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Firmamız , www.f2fbilisim.com Web sitesindeki bütün malzemenin ve bilginin (“İçerik”) hazırlanma aşamasında, yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması konusunda büyük bir özen göstermekte olmasına rağmen, bu malzeme ve bilginin doğruluğu ve/veya bütünlüğü hakkında herhangi bir beyanda bulunmamakta ve de bu hususta herhangi bir garanti vermemekte; ayrıca firmamız bu içerik ve/veya bu içeriğe güvenilerek alınmış kararlar hakkında herhangi bir mesuliyet kabul etmemektedir.

Bu web sitesinden bağlantı verilen üçüncü taraf web siteleri için sağlayıcıların kendileri sorumludur. Firmamız, bu tür üçüncü şahıs web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Web sitemiz, bilgimiz dışında bir web sayfası aracılığıyla bir köprü aracılığıyla bağlanmış olabilir. Firmamız , Bu web sitesine bağlantılı olan üçüncü kişilerin web sitelerinde yer alan ve üçüncü tarafların sorumlu oldukları içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir

F2F Bilişim Ltd. ; internet Sitesinde yer alan eskimiş bilgileri kaldırmakla veya güncellemekle veya düzeltmekle yükümlü değildir. Ayrıca, bu İnternet Sitesinde yer alan bilgileri dilediği vakit, önceden bildirmeksizin, düzeltme, genişletme veya herhangi diğer bir şekilde yeniden düzenleme hakkını saklı tutmaktadır.  Bununla birlikte firmamız , hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı prensip edinmiştir. Firmamız ; 5651 sayılı yasada tanımlanan “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur.

Bu nedenle, firmamız “uyar ve kaldır” prensibini benimsemektedir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri , temsilcileri veya meslek birlikleri olduğu takdirde,  legal@f2fbilisim.com  E-posta adresine bildiride bulunabilirler.  Bu adrese gelen talep ve şikayetler hukuk danışmanlarımız tarafından incelenecek, şikayet/talep yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler kaldırılacaktır.

Site yönetimine ulaşmadan yapılan hukuki işlemlerden site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu siteye giren veya hizmet alan her  kullanıcı bu duyurudan haberdar olmuş kabul edilir.

Firma Ünvanı : F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri LTD. ŞTİ.
Adres :BUTTİM İş Merkezi Altınova Mh. İstanbul yolu Cd. No : 1257  D Blok Kat : 1 Osmangazi / BURSA
Vergi Daires : Uludağ
Vergi Numarası : 384 035 89 51
Garanti Bankası IBAN Numarası : TR57 0006 2000 3540 0006 2950 68
QNB Finansbank EnPara IBAN Numarası : TR51 0011 1000 0000 0098 4418 83

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre F2F BİLİŞİM REKLAM VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri
sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu
maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı
konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek
amacıyla F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. tarafından
hazırlanmıştır.
İlgili Kişi: F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile satış
sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz
bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak
tanımlanmaktasınız.
Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını
ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden
sorumlu olan F2F BİLİŞİM REKLAM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. veri
sorumlusudur.
İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış
Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle
KVKK Md.5/2c’ye istinaden
Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi,
Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik
No, Adres ve İletişim Zamanı
Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç’ye istinaden
Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres,
Adres İl ve Adres İlçe
İl​etişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru
menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden
Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası
(Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar,
Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın
sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine
getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir.
Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal
yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır
Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital
ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.
Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek
zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
doğrudan şikayette bulunulamaz.
Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi
Başvurunuzu:
● Altınova Mah. Buttim İş Merkezi D Blok Kat : 1 Osmangazi / Bursa adresine yazılı
olarak;
● info@f2fbilisim.com kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta
adresinizi kullanarak;

Shopping Cart

Yardım merkezine hoşgeldiniz.

Mesaj gönderin
Çağrı merkezimizi arayın
E-posta gönderin
WhatsApp
Sizi Arayalım