Kullanım Koşulları

 TARAFLAR
F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Firmamız” olarak anılacaktır.
Adres: BUTTİM İş Merkezi İstanbul Cd. Altınova Mh. No : 1257 D Blok Kat : 1 Osmangazi / BURSA
Müşteri: Bu sözleşmeyi, Firmamızın online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında,Web tasarım hizmeti başlamasında, fotoğrafçılık ve web sitemizin hizmetlerimiz sayfasında bulunan hizmetlerin herhangi bir tanesinin alımında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ
Müşteri’nin Firmamızın web sitesi üzerinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

 BİLDİRİMLER
Firmamızın, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Firmamıza bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Firmamızın müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Firmamıza hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

FİRMAMIZIN SAĞLAYACAĞI SERVİSLER
Firmamızın, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin kredi kartından veya havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

 ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Firmamızın hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir. Web tasarımınında ise %50 peşin ön ödeme olacak şekilde,  %50 ise web sitesi teslimindedir.

Firmamızın, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Firmamızın her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Firmamızın web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Firmamızın servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir. Uygulanacak servis ücretlendirmesi enflasyon ve dolar kuru üzerinden artış gösterir.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 iş günü önceden, yıllık hesap planlarında 15 iş günü önceden haber vermek şartı ile, Firmamızın yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir. Bu durumda, Firmamızın, müşterinin içinde bulunduğu kullanım dönemini takip eden dönem için yenileme işlemi yapmayacaktır. Sözleşmenin sona erdiği tarihte, müşterinin Firmamızın  olan borçları, sonlanma tarihinde kredi kartı hesabından tahsil edilecektir. Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda, müşteriye ait Firmamızın’da bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Hosting ve kullanılan hizmetlerin aidat ödemelerinin yapılmaması ve firmamızın mağduriyeti durumunda, firmamız verdiği hizmeti kesme ve sorumluluk reddini saklı tutar. Aynı şekilde web tasarım hizmetlerinin ücretlerinin ödenmemesi durumunda verilen hizmeti sonlandırılması ve kaldırılması eylemini saklı tutar.

Müşteri, sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, Firmamıza tahsilat için bildirdiği kredi kartı bilgilerinin güncelliğinden sorumludur. Müşteri, kredi kartının son kullanma tarihinin değişmesi durumunda, bu bilgiyi Firmamızın’ma iletecektir.

Firmamızın, müşterinin kredi kartı hesabından tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Firmamızın, müşterinin tercih ettiği durumlarda yada talebi üzerine, servislerin bağlı bulunduğu alan adı ile ilgili yenileme işlemlerini gerçekleştirerek, ilgili ücretlerin tahsilatını kredi kartı hesabından gerçekleştirecektir.

FİRMAMIZIN SINIRLI SORUMLULUĞU
Firmamızın MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, Firmamızın SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Firmamızın SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

 FİRMAMIZIN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Firmamızın kayıtları geçerli sayılacaktır.

 MÜŞTERİ’NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Firmamızın onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Firmamızın hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 SÖZLEŞMENİN SONLANMASI
Firmamızın, müşteriye 5 işgünü önceden yazılı bildirim yaparak, bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin Firmamızın’ma ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

Müşterinin bu sözleşmede veya Firmamızın Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, Firmamızın, müşteriye sağlanan servisleri önceden haber vermeden sonlandırabilir ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinin kredi kartından servislerle ilgili tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Firmamız sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Firmamızın’ma yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Firmamızın Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Firmamızın Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Firmamızın hizmet sözlesmesi web sayfasında yayınlanmaktadır.

 ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Firmamızın https://www.f2fbilisim.com adresine sahip web sitesi nde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Firmamızın servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde T.C. BURSA Mahkemeleri yetkilidir.

Site Kullanım Koşulları

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık HizmetleriHizmet Şartları

  1. Şartlar

www.f2fbilisim.com adresindeki web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, geçerli tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmayı kabul edersiniz ve geçerli yerel yasalara uymaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu şartların hiçbirine katılmıyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaktır. Bu web sitesinde bulunan materyaller geçerli telif hakkı ve ticari marka kanunları ile korunmaktadır.

HİZMETİN BAŞKASINA SATILMASI YADA DEVREDİLMESİ

Tarafımızca verilen hizmetin maddi gelir elde etmek amacıyla rızamız ve bilgimiz dışında devredilmesi ve satılması durumunda hukuki işlem başlatılması yada tek taraflı olarak sözleşmenin fesedilmesi ve tüm hizmetin geri iadesiz ve karşılıksız sonlandırma hakkı saklıdır. Rıza ve bilgi dahilinde yapılan devir / satış işlemlerinde ilk sözleşme tarihi ve maddeleri ışığında yeni kullanıcıya devredilmiş olunur. Devir sahibinin ekstra talepleri ve sözleşme yenileme isteği olursa tarife ve ücretlendirme tarafımızdan revize edilir ve sunulur.

  1. Kullanım Lisansı

Yalnızca kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriweb sitesinde bulunan bilgi ve/veya yazılımın (işbu metinde “materyal” olarak anılacaktır) bir kopyasını geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu izin yalnızca F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından bildirilen şartlarda kullanım lisansı verildiği anlamına gelip, diğer lisansların devri ve/veya ünvan devri somnucunu doğurmaz. Bu lisans uyarınca işbu madde devamında yazılı işlem ve hakları kullanamazsınız: materyalleri değiştirmek veya kopyalamak, materyalleri herhangi bir ticari amaç için veya kamuya açık bir teşhir için (ticari veya ticari olmayan) kullanmak. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde yer alan herhangi bir yazılımı derhal açma ve/veya tersine çevirme girişiminde bulunmak, materyallerden telif hakkı ve/veya diğer tescilli notları çıkarmak veya materyalleri bir başkasına devretmek ve/veya herhangi bir başka sunucudaki materyalleri “aynalamak”.

Bu lisans, bu kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda otomatik olarak sonlandırılır veya F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından gerekli görülen durumlarda ve herhangi bir zamanda sonlandırılabilir. Bu materyallere dair kullanım lisansının herhangi bir şekilde sonlandırılması veya bu lisansın feshi hallerinde nezdinizde bulunan indirilmiş materyalleri elektronik ve/veya basılı olarak imha etmeniz gerekmektedir.

  1. Feragatname

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde yer alan materyaller bu web sitesinde belirtilen şekilde olduğu gibi sağlanmaktadır. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, herhangi bir şekilde ima etmiş olsa dahi hiçbir garanti vermez ve işbu sözleşmeyle örtülü garantiler veya satılabilirlik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlal edilmemesi veya diğer hakların ihlal edilmemesi gibi diğer tüm garantileri reddeder ve reddeder.

Ayrıca, F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesinde yer alan materyallerin kullanımının doğruluğu, olası sonuçları veya güvenilirliği ile ilgili veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili başka hiçbir şekilde garanti vermez veya beyan etmez.

  1. Sınırlamalar

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriveya tedarikçileri; hiçbir koşulda F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriinternet sitesinde bulunan materyallerin kullanılmasından ve/veya kullanılmamasından doğacak zararlardan ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veri ve/veya kar zararı ve/veya iş kesintisinden, F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriveya F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriyetkili temsilcisine bu tür bir hasar olasılığı yazılı veya sözlü olarak bildirmiş olsa dahi, sorumlu tutulamaz.

  1. Materyallerin doğruluğu

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleriweb sitesinde görünen materyaller teknik, tipografik veya fotografik hatalar içerebilir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesindeki materyallerin hiçbirinin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmemektedir. F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesinde bulunan materyallerde herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklik yapabilir. Ancak F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetlerimateryalleri güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır.

  1. Bağlantılar

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, web sitesine bağlı sitelerin tümünü incelememiştir ve bu sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, sitenin F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleritarafından onaylandığı anlamına gelmez. Bu tür bağlantılı web sitelerinin kullanımı münhasıran kullanıcının sorumluluğundadır.

  1. Değişiklikler

F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri, bu hizmet şartlarını web sitesi için herhangi bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapabilir. Bu web sitesini kullanarak güncel hizmet şartlarına bağlı kalmayı kabul etmiş sayılırsınız.

  1. Geçerli Yasa

Bu koşullar ve bu koşullar sebebi ile doğacak uyuşmazlıklarda yargı görev ve yetkisi münhasıran T.C. yasalarına göre belirlenir.

Bu koşullar tarihinden itibaren geçerlidir.

  1. Şirket Bilgileri

Şirket Adı : F2F Bilişim Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri

BURSA

Shopping Cart
Hemen Ara Teklif Al